Hvorfor er det vigtigt at være i god tid?

Vi ser ofte, at vi får henvendelser, når stilladset på en ejendom er i gang med at blive opsat eller at det er færdig opsat. Det har en negativ betydning for projektets samlede indtægtspotentiale og resultat. Indtægterne bliver påvirket negativt, da vi typisk bruger 1 måned fra indgåelsen af vores samarbejde til opsætning af første kampagne. Det skyldes, at vi skal bruge tid på at koordinere med de involverede byggefolk og mest tidskrævende er at sælge den første kampagne ind på den nyetablerede stilladsreklame plads. Derudover er vores produktion og leveringstid omkring 14 dage.

Det er helt normalt, når vi lancerer et nyt medie i form af en stilladsreklame eller en galvreklame, at markedet skal bruge noget tid på at tage imod mediet. Først efter noget tid stiger efterspørgslen, da kendskabet til mediet er steget. Med det rette salgsfokus, så kan vi løfte mediet over tid og øge interessen.

Det er derfor enormt vigtigt at være i god tid, så vi opfordrer alle det måtte være relevante for, at kontakte os så tidligt som muligt.

Dette er årsagerne til I skal kontakte os så tidligt som muligt:

Vores erfaring fortæller os klart og tydeligt, at dets tidligere dialogen starter omkring projektet og aftale indgås, dets bedre er slutresultaterne. Vi anbefaler desuden at I er grundige i jeres overvejelser ved valg af samarbejdspartner, da vi ofte ser, at andre tilbyder overnormale profitter I desperate håb om at indgå en aftale. Det ses ligeledes ofte, at de ikke kan levere de estimerede resultater. Derudover er der mange nyopstartede virksomheder som ikke har den nødvendige erfaring til at håndtere projekterne, da mange ting kan gå galt uden kendskab til nødvendige sikkerhedsprocedurer.

Indgåelse af samarbejde i et tidligt stadie medfører:

  • Øget omsætning
  • Øget bundlinje.
  • Signifikant forøgelse af reklamearealet design og layout, der har en stor indvirkning på punkt 1 og 2.

I hvor god tid skal vi helt præcist være:

Tommelfingerreglen er, at jo tidligere I kontakter os jo bedre. Vi har henvendelser fra folk 1-2 år i fremtiden inden byggeriet starter og indtil et par måned før og efter opsætning af stillads. Det gyldne middelpunkt estimerer vi til 6 måneder før byggeriet opstarter. Det vil medføre, at vi kan nå at blive inddraget i byggepladsens udformning i en mild grad, der har stor betydning for projektets indtægter.